Arbeidsprogram 2019

19.03.201912:17 Hilde Normark

Mål: Ivareta og videreutvikle næringslivet i Gratangen med fokus på eksisterende og nye arbeidsplasser.

   
Behandle saker som er av interesse for medlemmene, og skal være et kontaktskapende og sosialt samlingspunkt.     

  • Medlemsmøter hver 6. uke med informasjon og variert tema.
  • Nettside og facebookside for informasjon og markedsforum av forumet og dets medlemmer.


Påvirke satsningsområder og utviklingen av vårt lokalsamfunn.

  • Felles kompetanseheving og felles arrangementer for næringsliv og innbyggere i kommunen.
  • Bistå bedrifter med søknader og utvikling av prosjekter.
  • Bidra til å skape aktivitet og gjennomføre arrangementer i samarbeid med andre aktører.
  • Samarbeid med andre næringsforum og nettverk.

Program 2019

Medlemsmøter
Dato: 

    

Kurs
Aktuelle tema:
Dato:

    

Felles arrangementer
Dato: