Rekrutterings- og kompetansebehov?

Gratangen Næringsforum ønsker å legge til rette for økt tilflytting til kommune. Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og vi ønsker at personer med rett kompetanse velger å ta de ledige jobbene vi kan tilby.

Vi kartlegger

Hvilke kompetanse- og rekrutteringsbehov har enheter, virksomheter og bedrifter i Gratangen?

Vi håper dere alle vil svare på denne kartleggingen, som vil gi nyttig info for fremtidige prosjekter og aktiviteter.