Stolpefester, blomsterampler og infoskilt

Gratangen Næringsforum er innvilget kr 274 500,- fra Gratangen kommune til innkjøp av stolpefester for bannere, blomsterampler og fornying av infoskilt. Arbeidet vil bli gjennomført i et samarbeid mellom kommune og næringsliv.

09.09.202007:20 hilde

Veinettet på fylkesvei 825 og 7806 gjennom Gratangen har sommeren 2020 gjennomgått en omfattende ansiktsløftning. Dette er positivt for våre innbyggere, næringslivet og tilreisende. 

Tar man en befaring langs veiene i Gratangen kommune så mangler imidlertid forskjønning av veinettet og sentrumsområder, samt oppdatering på informasjonsskilt som er spredt langs fjorden.

I kartet på siden viser vi et utgangspunkt/en skisse for innkjøp. Vi vil kjøpe inn flere stolpefester til fremtidig bruk, og håper på innspill fra den enkelte bedrift på ønsker om stolpefester i nærheten av egen bedrift.

Innspill sendes til post@gtnf.no.

Vi vil også innkalle bedrifter og kommune til felles møte i Gratangen før innkjøp foretas.

Klikk for å se i stort format.
, click to open in lightbox