L

Gratangen Næringsforum
Tlf:
948 90 222
 

 

w

NÆRINGSFORUMET'S PRIS

Prisen er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som siste året har markert seg på en positiv måte.

25.01.201711:13 Anja Solvang

Formål med prisen
Prisen er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som siste året har markert seg på en positiv måte. Prisen skal stimulere til videreutvikling og nyskaping innen næringslivet i kommunen.

Kriterier
Juryen har et sett kriterier å velge ut fra, men det åpnes også for et visst skjønn:

  • Gjennomføringsevne
  • Bedriftsøkonomiske forhold/ lønnsomhet
  • Om kandidaten har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser, eller har trygget og videreutviklet eksisterende næringsvirksomhet
  • Kreativitet og nyskaping/ innovasjon
  • Kandidatens betydning for lokalsamfunnet og næringsmiljøet i kommunen
  • Om kandidaten i egenskap av sin virksomhet har bidratt til å gi kommunen et positivt omdømme

Prisutdeling
Gratangen Næringsforums Pris kan deles ut en gang hvert år. Utdelingen skjer på Næringsforumets Julemarked om ikke annen anledning viser seg å være mer hensiktsmessig. 
    

Prisen
Det synlige beviset på prisutnevnelsen skal være diplom og 5000,- kroner. Prisen er støttet av Sparebanken Narvik.
    

Kandidater
Prisen kan deles ut til kandidater med virksomhet i Gratangen kommune.
    

Utvelgelse
Alle som har tilknytning til Gratangen kan foreslå prisvinner. Utlysning skal skje på Gratangen Næringsforums hjemmeside og på andre tjenlige hjemmesider.
     

Jury
Styret i Gratangen Næringsforum er jury. 
    

Media
Juryen skal i tillegg til å kåre årets prisvinner bidra til at overrekkelsen og begrunnelsen blir omtalt i media.