Bli medlem i Gratangen Næringsforum

"Sammen er vi sterke og dermed bedre i stand til å få utrettet viktige oppgaver i egen kommune".

20.01.201714:18 Anja Solvang

Våre målsetninger:

Gratangen Næringsforum jobber for å ivareta og videreutvikle næringslivet i Gratangen med fokus på eksisterende og nye arbeidsplasser. Vi arbeider med saker som er av interesse for medlemmene, og skal være et kontaktskapende og sosialt samlingspunkt.

 • Vi gjennomfører medlemsmøter med informasjon og aktuelle tema.
 • Våre nettsider og facebookside er aktivite kommunikasjonskanaler.
 • Vi legger til rette for felles kompetanseheving og felles arrangementer for næringsliv og innbyggere i kommunen.

Noen medlemsfordeler:

 • Bli en del av et nettverk.
 • Tilgang på informasjon både i møter og ellers.
 • Hjelp til søknader og utvikling av prosjekter.
 • Kompetanseheving (gratis eller til redusert pris)
 • Bidra til å skape aktivitet og gjennomføre arrangementer i samarbeid med andre aktører.
 • Mulighet til å påvirke satsningsområder og utviklingen av vårt lokalsamfunn.
 • Samarbeid med andre næringsforum og nettverk.
 • Blir som medlem i forumet også registrert som medlem i Narvikregionen Næringsforening (NRNF). Får like rettigheter til å delta på møter og arrangementer, og benytte seg av nettverket og foreningens påvirkningsmuligheter som enkeltmedlemmer i NRNF.

Årlig medlemskontigent i Gratangen Næringsforum:

 1. Omsetning:   0 -   1 mill.     1 000,-
 2. Omsetning:   1 -   2 mill.     2 000,-
 3. Omsetning:   2 -   5 mill.     3 000,-
 4. Omsetning:   5 - 10 mill.     5 000,-
 5. Omsetning: 10 - 20 mill.     7 000,-
 6. Omsetning:   +   20 mill.   10 000,-