Bli medlem

"Sammen er vi sterke og dermed bedre i stand til å få utrettet viktige oppgaver i egen kommune".

Medlemskap

Gratangen Næringsforum er fra og med 8. september 2022 organisert som ressursgruppe i Narvikregionen Næringsforening (NRNF).

Styret i Næringsforumet vil være en del av ressursgruppen, og vil jobbe for å ivareta og videreutvikle næringslivet i Gratangen med fokus på eksisterende og nye arbeidsplasser. Vi arbeider med saker som er av interesse for bedrifter i Gratangen, og skal være et kontaktskapende og sosialt samlingspunkt.

  • Vi gjennomfører medlemsmøter med informasjon og aktuelle tema.
  • Våre nettsider og facebookside er aktivite kommunikasjonskanaler.
  • Vi legger til rette for felles kompetanseheving og felles arrangementer for næringsliv og innbyggere i kommunen.

Innmelding:

Vi ønsker nye medlemsbedrifter velkommen, her finner dere mer informasjon om medlemsfordeler og INNMELDINGSKJEMA.

Medlemsbedrifter i Gratangen vil nå være medlem i Narvikregionen Næringsforening (NRNF)Har bedriften adresse i Gratangen, vil dere også legges til i ressursgruppen Gratangen Næringsforum.