Workshop 23.08

Hva er styrets ansvar for farer som kan skje selskapet?

Risiko og Beredskap
08.08.201715:14 Gratangen Næringsforum

Vi sparker i gang årets næringsmøter med en workshop. 

Ved årsmøtet kom medlemmene frem til å forsøke med frokost, lunsj og formiddagsmøter. Dette for å sørge for at alle medlemmene har mulighet til å delta.

Vi setter i gang årets frokostmøter med et "lunsjmøte" den 23.08 kl. 11.00-13.00.

I anledningen har vi fått inn Kjetil Odin Johnsen, daglig leder av Whatif AS til å holde foredrag. Tematikken vil dreie seg om styrets ansvar for farer som kan skje med selskapet (risiko og beredskap).

Vi stopper ikke der, for du vil også kunne delta aktivt i denne workshopen
og Kjetil vil komme med konkrete innspill til din virksomhet.

Før sommeren sa Kjetil ja til å bli medlem i Gratangen Næringsforum, og vi ønsker han velkommen i GNF!

Dere kan lese mer om Whatif AS på: www.whatif.as

Lokasjon workshop: Nordnorsk Båtmuseum

Pris
Medlemmer: gratis
Ikke-medlemmer: 250 eks mva