Vinnere av Næringsforumets pris 2019

Årets vinnere har gjennom flere generasjoner bidratt til å skape arbeidsplasser i regionen. De har tatt vare på tradisjoner og samtidig tatt initiativ til innovative prosjekter og turt å investere i ny teknologi på en rekke områder.

Vi gratulerer!

Gjennom sin inkluderende og positive væremåte har de gitt utallige mennesker mulighet til å ta del i prosjekter, både gjennom arbeid og fritid, samtidig som de har lagt vekt på å utvikle kommunen og «bygda» på en god og trygg måte.


Grunnlaget ble lagt av vinnernes besteforeldre og foreldre, og nå føres selskapene, prosjektene og engasjementet videre gjennom nye generasjoner.


Det er allikevel ingen tvil om at disse to vil fortsette å bidra til utviklingen av viktige distriktsarbeidsplasser og bolyst i lang tid fremover.

Vi gratulerer Geir og Tore Lundberg som vinnere av årets pris! Hovedsponsor av prisen er Sparebanken Narvik, og prisen ble delt ut av bankens representant Lisbet Bones og Gratangen Næringsforum ved Hilde M. Normark. 

Prisen bestod av et bilde av Trude Lind Oftedal med tittel «Havet, fisken og kjærleiken».