Vi kartlegger

For å ha det aller beste utgangspunkt for å tilrettelegge for næringsutvikling og økt tilflytting, gjennomfører vi kartlegginger. Her kan du svare og send gjerne en oppfordring til andre om å gjøre det samme!