L

Gratangen Næringsforum
Tlf:
948 90 222
 

 

w

Næringspolitikk Gratangen 2019-2023

Bedriftene gir liv til bygd og by. Uten et sterkt lokalt næringsliv vil den lokale verdiskapingen og på sikt velferdssamfunnet svekkes. Gode rammevilkår for lokal utvikling er vesentlig for næringslivet. Lokale politikere har ansvar for å tilrettelegge slik at næringslivet får gode utviklingsmuligheter for å skape flere lokale arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Vi spør partiene i Gratangen
12.08.201908:58 hilde

I forbindelse med høstens valg setter Gratangen Næringsforum lokal næringspolitikk i fokus og inviterer lokale politiske partier til å svare på noen spørsmål.

Hva er viktig for lokal verdiskaping, hva bør prioriteres for å gi gode rammer for næringsutvikling, og hvordan skal vi motvirke den utviklingen som SSB spår for kommunen?

Partiene må svare på spørsmål innen følgende områder:

  • Partiprogrammet 
  • Demografi
  • Næringsareal
  • Havbruk
  • Arbeidsplasser

Svarene vil bli presentert i artikkel på nettsidene våre og på facebook. Følg med!