FULLSATT NÆRINGSMØTE

16 POLITIKERE
14 BEDRIFTER
OG TOTALT 40 PERSONER SKAL DELTA PÅ NÆRINGSMØTE

Dato 30.01.2018 Tid 08.00-10.30
05.01.201813:19 Gratangen Næringsforum

 Sted: Bratberg, Astafjord Slakteri

Gratangen Næringsforum inviterer til en formiddag på Bratberg, hvor samtlige i Gratangen kommunestyre og medlemmer av GNF samles under samme tak.

Bakgrunnen for ønsket om en dag med politikere på Bratberg var å formidle hva som
er der, hva som kan bli og hva som må til for å få til videre utvikling av området.
Vi ønsker også å sette søkelys på blå sektors betydning for leverandørnæringen,
eksterne samarbeidspartnere og investorer.

Innlegg vil presenteres av følgende.

08.00

Ruben Åkenes: Gratangen Næringsforum

  • Åpning

08.05

Roger Bergersen: Forte Narvik

  • Kjetil Moe: overordnet næringspolitisk
  • Roger: Hvorfor gikk FORTE Narvik inn i Gratangen

08.25

Bård Meek-Hansen: Grovfjord Mek

  • Tanker rundt næringsutvikling

08.45

Agnar Kalseth: Interiørarkitekt

Jan Erik Karlsen: Jensen Entreprenør

  • Leverandørnæringen

09.05

Jonas Saltvik og Cornelius Hermansen: Ungdom i Gratangen

  • Hva skal til for å holde på ungdommen

09.25

Tor-Einar Svendsen: Kasseriet

Knut Erik Rekstad: Astafjord Slakteri

  • Fremtidsutsikter for Bratberg

09.45

Sigrid Ina Simonsen: Fylkesråd Kultur og Næring10.00

Spørsmålsrunde.

Etter at alle presentasjonene er gjennomført, vil de fremmøtte kunne bidra i diskusjonen og stille spørsmål til hver enkelt foredragsholder.

Du oppfordres til å bidra, slik at vi skaper en god atmosfære for dialog.


10.30
Avslutning: Viss du er interessert, legges det tilrette for omvisning på Kasseriet og Slakteriet.

Rune Jensen