Kommunale næringsfond er viktig for gründere

For gründere som ønsker å starte en bedrift, eller har behov for kompetanseheving, enten du bor i Gratangen, Lavangen eller Salangen, har kommunale næringsfond alltid vært viktig.

Til Monica Mæland
17.10.201714:33 Gratangen Næringsforum

Terskelen for å komme i kontakt med førstelinjetjenesten i små kommuner, og samtidig få tilgang til økonomisk støtte har vært en grei og overkommelig prosess for mange. Du møter dialog og enkel saksgang, noe som ufarliggjør tilnærmingen til å søke om tilskudd.

De siste årene har kommunene opplevd mindre overføring av midler til kommunalt næringsfond, hvilket gjør det vanskeligere for mange gründere å ta steget mot egen bedrift. Samtidig ser vi en økning av midler tildelt Innovasjon Norge, hvilket er bra, men det ene må ikke gå på bekostning av det andre.

Mæland poengterte at det har blitt tildelt mindre midler til kommunale næringsfond, men nevnte også at dørterskelen for å søke Innovasjon Norge er lav. At Innovasjon Norge mottar en økt andel midler er fantastisk, men selve organisasjonen virker dessverre på mange skremmende, upersonlig og byr ofte på mye byråkrati i etterkant med tanke på rapporteringer. Innovasjon Norge har også gitte retningslinjer for tildeling og satsningsområder som gjør at mange ideer og oppstartsbedrifter havner utenfor. Hvilket resulterer i avslag på innsendt søknad.

Et spesifikt eksempel fra Gratangen ble brukt, og vi nevnte i denne konteksten ZU4R fra Gratangen, som i løpet av kort tid har satt sitt preg på sportsklær, spesielt sykkelbekledning, i første omgang i Nord-Norge, med mål om å dekke hele landet samt også eksport.

ZU4R hadde en ide om at de ville skape innovative sykkelklær, designet, utviklet og prøvesydd i Gratangen.  Ved hjelp av førstelinjetjenesten ble de koblet med Innovasjon Norge, men fikk sin søknad avslått rett og slett fordi de ikke falt inn under IN's satsningsområder!

Redningen til denne unike forretningsideen ble Gratangen kommune. De to gründerne; Kenneth Jensvold Markussen og Christen Eide-Hermansen er kjent i Gratangen, hadde stor tro på ideen og viste stort initiativ - noe som utløste tildelingen av etableringsstipend fra kommunalt næringsfond. De ble etter hvert også, via kommunens førstelinjetjeneste, tatt opp som inkubatorbedrift hos Kunnskapsparken Nord.

Etter flere år med fokusert jobbing, er ZU4R nå en interessant virksomhet for Innovasjon Norge, noe de ikke ville vært uten lokale tilskudd som hjalp dem i gang.

Gratangen kommune, en liten kommune med rundt 1150 innbyggere, har i mange år ligget høyt oppe på landsstatistikken når det gjelder etableringer av nye bedrifter. Vi har hatt ca. en million årlig til kommunalt næringsfond, i gjennomsnitt ca. 15 årlige søknader som har fordelt seg ganske jevnt mellom etablererstipend, utvikling av nye forretningsområder og kompetanseheving. Dette er søknader som i første omgang ikke faller inn under Innovasjon Norges rammer, men flere av disse har i etterkant mottatt tilskudd til sine bedrifter. Vi er redd for at disse bedriftene aldri vil få en sjanse til å etablere seg uten kommunale næringsfond, ei heller oppnå den kompetansehevingen som er nødvendig for å kunne konkurrere i markedet.