Nettverket samlet

Med 70 deltakere under studieturen til Narvik, var virksomheter fra Gratangen, Salangen, Lavangen og Harstad godt representert.

Studietur Narvik

Studieturen var en videreføring fra 16 juni 2015, da Gratangen Næringsforum og Narvikregionen Næringsforening møttes i Gratangen. Over 30 personer fra ulike virksomheter var den gang samlet, for å utvide nettverket og samtidig bli kjent med ulike bedrifter i Gratangen.

Studieturen i Narvik 2017 startet ved Malmporten, Narviks nye knutepunkt, med presentasjoner fra Futurum og Narvikgården.

Den røde tråden i presentasjonene handlet om et tett samarbeid mellom kommune og virksomhet. Spesielt kom dette frem under Narvikgårdens presentasjon, som over ti år har forvandlet Narvik til en attraktiv og moderne by.

Gjennomføringsevnen til Narvikgården og nøye planlegging, har gjort til at mange av byggene du ser mens du kjører gjennom Narvik sentrum er blitt en realitet. Scandic Hotell, Det Fjerde Hjørnet og Rådhuset har tilført byen et flott sentrum. Fremover rettes fokuset mot Teknisk Kvartal som ved hjelp av verdens største arkitektkonkurranse, Europan, skal gi ytterligere fasiliteter til regionens befolkning. 

På deres hjemmeside nevnes Teknisk Kvartal sine muligheter som: teknisk vitensenter, messelokaler, kurs og konferansesfasiliteter, forelesningssaler, studentboliger og studentkro.  

Narvik sentrum og du som innbygger har mye å se frem mot.

200 års erfaring

Norengros sine lokaler på Fagerneskaien var neste møtepunkt, med innledning av Jens-Petter Opshaug. Norengros er en bedrift med over 200 års historie i Narvik, og ble startet av Statius Mosling i 1812. Siden den gang har bedriften nå kontorer i Narvik, Mo i Rana, Harstad, Sørreisa og Bodø, samt en stab på over 50 personer.

Innholdet i Norengro sitt sortement har forandret seg over årene fra jektefart og samhandel med fiskere og fjellfinner i 1812 til å bli Nord Norges ledende leverandør av forbruksmateriell til næringslivet. 

Vi ønsker dem lykke til videre. 

Tettere samarbeid

Narvik Havn tok deretter over, og presenterte aktuelle tematikker som over tid skal gjøre Narvik til et knutepunkt for distribusjon av gods og varer i Nord-Norge.

For å oppnå dette må virksomhetene i Nord-Norge stå sammen og jobbe tettere. Narvik havn etterlyste mer involvering fra næringslivet, men det ble poengtert fra de fremmøtte at aktiviteten rundt tematikkene er stor. Viktigheten fremover blir derfor å jobbe mindre fragmentert, og samtidig komme til enighet om hva vi  skal fokusere på.

Noen tematikker

  • Dobbelt jernbanespor
  • Evenes flyplass
  • Øst-Vest passasjen
  • Narvik Havn som Nordens største havn nord for PolarsirkelenØnsker din virksomhet studenter fra UiT, eller lærlinger fra Narvik Videregående Skole?

UiT er ikke bare en utdanningsinstitusjon, men jobber aktivt med å legge til rette for næringslivet. Dette ble poengtert av Edel Storelvmo under sin presentasjon på UiT campus Narvik.

Spesielt ser de en økende interesse fra næringslivet å drive FoU prosjekter sammen med UiT. Slike prosjekter kan være utvikling av produkter, testing av prototyper og tilgang til kompetente studenter ved UiT.  

Du som virksomhet kan dekke store utgifter ved å samarbeid med UiT, ettersom forskningsrådet har ordninger for slike prosjekter.  

Lærlinger er viktig, og Narvik VGS ønsker din hjelp.

Tilgangen på lærlingeplasser er ikke stor, og Narvik VGS ser aktivt etter bedrifter som ønsker å tilby elevene sine praktisk erfaring. Denne utfordringen er også viktig, med tanke på hvordan vi skal holde ungdommen her Nord.

Her kan din virksomhet være svaret på problemstillingen. Narvik VGS har en nettverksgruppe tilgjengelig, slik at du kan involvere din bedrift og komme med innspill rundt lærlingeplasser.

Fremover skal Narvik VGS fokusere på markedsføringen av tilbudet til foreldre og ungdom, slik at de bedre kan tilrettelegge for utplassering før lærlingkontrakter inngåes. Utfallet av dette er at ungdom får teste yrket, ta bedre valg og du som bedrift kan komme i kontakt med lærevillig ungdom innenfor din næring.

Nordlyset over Fjellheisen og VM i Narvik

Presentasjonen av Narvikfjellet rundt deres satsning på VM i Narvik, viser hvor viktig kommunikasjon og samarbeid er for å lykkes. Nord-Norge må stå sammen om et slikt arrangement, om Narvik skal ha en mulighet for å arrangere et Verdensmesterskap. Derfor skrives søknaden på vegne av Nord-Norge. 

I tillegg kan Narvik vise til en lang tradisjon og erfaring når det gjelder Norgesmesterskap og FIS løp. Dette teller mye når søknaden skal gåes gjennom i sømmene.

Det interessante rundt presentasjon er hvordan styret som skal jobbe med dette er satt sammen. Bodø, Harstad, Tromsø og Narvik er alle represenentert, hvilket beviser at landsdelen kan jobbe sammen om store prosjekter som krever samhandling. Vi trenger bare å enes om en sak og jobbe sammen. 

VM i Narvik blir en realitet, men kun om vi står sammen. Her kan du se litt av hvorfor Narvik egner seg som VM-by: https://tv.nrk.no/serie/alpint-nm

Basert på den avsluttende presentasjonen av Narvikfjellet, deres målrettede fokus og gjennomføringsevne, er jeg sikker på at vi skal kunne ta tak i de tematikkene som denne studieturen tok opp.

Vi sees i Salangen! 

Til slutt vil vi i Gratangen Næringsforum rette en stor takk til Narvikregionens Næringsforening for en flott dag i byen.

Hyggelig var det også å se den store interessen for studieturen til Salangen. Mer informasjon kommer. 

Om du ønsker å vite mer om bedriftene som hadde presentasjoner i Narvik, finner du det i notatene nedenfor. NRNF er en interesseorganisasjon for et hundretalls medlemsbedrifter, og jobber aktivt for å ivareta medlemmenes interesser. Les mer på: http://nrnf.no/om/?Article=14

En stiftelse med ett klart allmennyttig formål: Å bidra til vekst i narvikregionen. Les mer på: http://fortenarvik.no/om-oss.aspx


I presentasjonen kunne Narvikfjellet nevnt flere prosjekter, men du finner mer informasjon på: http://www.narvikgaarden.no

Mer informasjon om nyetablering og næringsutvikling i Narvikregionen finner du på: http://www.futurum.no

Kontakt UiT og besøk deres hjemmeside, om du ønsker mer informasjon om FoU ordninger og samarbeid: https://uit.no/naringsliv

For mer informasjon om lærlinger og hva du som virksomhet kan gjøre: http://www.narvik.vgs.no

Jobber du innen reiseliv og trenger råd angående markedsføring? https://www.visitnarvik.com/no/nyheter

Personlig service og kompetanse er viktig hos Norengros: https://www.norengros.no/narvik-1

ER DU INTERESSERT I Å UTVIDE DITT NETTVERK, OG MØTE VIRKSOMHETER FRA ANDRE KOMMUNER I REGIONEN?

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET UNDER, SLIK AT DU MOTTAR INFORMASJON OG KAN PLANLEGGE GOD TID I FORVEIEN. 

JA TAKK, SEND MEG INFORMASJON OM KOMMENDE STUDIETURER

Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe
Kjetil Moe