Stå sammen med 200 lilla parykker og t-skjorter på Øse

Samarbeidet med Bufetat bygger også opp under ARNs visjon om å være «mer enn bare ett sykkelritt». 

«en god oppvekst varer livet ut.»
02.08.201710:51 Gratangen Næringsforum

Siden 2015 har Bufetat, region nord vært offisiell samfunnspartener med Arctic Race of Noway. Formålet med samarbeidet er å belyse viktigheten av stabile familier for samfunnet som helhet, ufarliggjøring av barnevernet og å rekruttere nye fosterhjem i områdene rittet går.

I tillegg ønsker vi å hedre fosterforeldre gjennom å synliggjøre den jobben de gjør og også gjennom ulik aktiviteter direkte knyttet opp mot fosterfamilier. Bufetat, region nord har blant annet fått æren av å dele ut Viking Jersey – en sykkeltrøye som går til den rytteren som har gjort den beste hjelperytterjobben gjennom etappen. Samarbeidet bygger også opp under ARNs visjon om å være «mer enn bare ett sykkelritt». 

Under fjorårets ritt i Salten og på Helgeland opplevde Fosterhjemstjenesten i Bodø en tredobling i antall henvendelser fra mennesker som ønsket å vite mer om det å bli fosterhjem. Vi håper å kunne sen lignende resultater også i år J

I løpet av dagene sykkelfesten varer forventes det ulike aktiviteter langs etappene med mennesker i våre lilla t-skjorter med slagordet «en god oppvekst varer livet ut.» Fosterhjemstjenesten vil også være synlig i alle start- og målområdene med telt og stands, hvor det er mulig å komme å stille spørsmål om fosterhjem.

 

Takk for at dere hjelper til med å synliggjøre samarbeidet og et viktig budskap!