Omstillingsfondet SPIRE har fått tilført nye midler

SPIRE disponerer årlig et søkbart fond for næringsaktører i Gratangen. Retningslinjene for forvaltningen baseres på regelverket til ordinære kommunale næringsfondsmidler, med en spissing mot omstillingsprogrammets satsningsområder. Fondet skal bidra til at omstillingsprogrammet når sine programfestede mål. Vi oppfordrer alle med gode ideer om å ta kontakt med oss for en prat og mulig videre samarbeid.

21.04.201708:19 Anja Solvang