Næringsforumets pris

Prisen ble første gang delt ut i 2014, og er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som siste året har markert seg på en positiv måte.

Nominasjon 2021
25.01.201711:13

Formål med prisen
Prisen er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som siste året har markert seg på en positiv måte. Prisen skal stimulere til videreutvikling og nyskaping innen næringslivet i kommunen.

Kriterier
(av 18.11.2014)
Juryen har et sett kriterier å velge ut fra, men det åpnes også for et visst skjønn:

  • Gjennomføringsevne
  • Bedriftsøkonomiske forhold/ lønnsomhet
  • Om kandidaten har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser, eller har trygget og videreutviklet eksisterende næringsvirksomhet
  • Kreativitet og nyskaping/ innovasjon
  • Kandidatens betydning for lokalsamfunnet og næringsmiljøet i kommunen
  • Om kandidaten i egenskap av sin virksomhet har bidratt til å gi kommunen et positivt omdømme

Prisutdeling | Gratangen Næringsforums pris kan deles ut en gang hvert år. Utdelingen skjer på Næringsforumets Julemarked - om ikke annen anledning viser seg å være mer hensiktsmessig. Vinner av årets pris vil også bli annonsert på nettsidene, i avis og på facebook. 
    
Prisen | Det synlige beviset på utnevnelsen har en verdi på kr 5 000,- . Prisen er støttet av Sparebanken Narvik.  

Kandidater | Prisen kan deles ut til kandidater med virksomhet i Gratangen kommune.    

Utvelgelse | Alle som har tilknytning til Gratangen kan foreslå prisvinner. Utlysning skal skje på Gratangen Næringsforums nettsider og på facebook.      

Jury | Styret i Gratangen Næringsforum er jury.     

Media | Juryen skal i tillegg til å kåre årets prisvinner bidra til at overrekkelsen og begrunnelsen blir omtalt i media.   

Disse har fått prisen:

2020 - Jenssen Entreprenør v/Carl Jenssen

2019 - Geir og Tore Lundberg
2018 - Agnar Kalseth
2017 - Ellen og Roy Arne Bertheussen
2016 - Svein Roaldsen
2015 - Anne-Britt og Kurt Andre Jenssen
2014 - Tor Einar Svendsen 

I skjema under kan du nominere en bedrift i Gratangen som du mener fortjener prisen i 2021. Frist for innspill er 10. november. 

, click to open in lightbox
Tor Einar Svendsen var den første som mottok prisen.
, click to open in lightbox
Sponsor av pris
, click to open in lightbox
Vinnere i 2019 - Geir og Tore Lundberg
, click to open in lightbox
Vinnere i 2020 - Jenssen Entrepenør
, click to open in lightbox