L

Gratangen Næringsforum
Tlf:
948 90 222
 

 

w

Næringsforumets pris 2019

Prisen ble første gang delt ut i 2014, og er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som siste året har markert seg på en positiv måte.

Nominasjon 2019
25.01.201711:13

Formål med prisen
Prisen er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som siste året har markert seg på en positiv måte. Prisen skal stimulere til videreutvikling og nyskaping innen næringslivet i kommunen.

Kriterier
(av 18.11.2014)
Juryen har et sett kriterier å velge ut fra, men det åpnes også for et visst skjønn:

  • Gjennomføringsevne
  • Bedriftsøkonomiske forhold/ lønnsomhet
  • Om kandidaten har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser, eller har trygget og videreutviklet eksisterende næringsvirksomhet
  • Kreativitet og nyskaping/ innovasjon
  • Kandidatens betydning for lokalsamfunnet og næringsmiljøet i kommunen
  • Om kandidaten i egenskap av sin virksomhet har bidratt til å gi kommunen et positivt omdømme

Prisutdeling | Gratangen Næringsforums Pris kan deles ut en gang hvert år. Utdelingen skjer på Næringsforumets Julemarked om ikke annen anledning viser seg å være mer hensiktsmessig. 
    
Prisen | Det synlige beviset på prisutnevnelsen skal være diplom og kr 5 000,- . Prisen er støttet av Sparebanken Narvik.  

Kandidater | Prisen kan deles ut til kandidater med virksomhet i Gratangen kommune.    

Utvelgelse | Alle som har tilknytning til Gratangen kan foreslå prisvinner. Utlysning skal skje på Gratangen Næringsforums nettsider og på facebook.      

Jury | Styret i Gratangen Næringsforum er jury.     

Media | Juryen skal i tillegg til å kåre årets prisvinner bidra til at overrekkelsen og begrunnelsen blir omtalt i media.   

Disse har fått prisen:

2019 - Geir og Tore Lundberg
2018 - Agnar Kalseth
2017 - Ellen og Roy Arne Bertheussen
2016 - Svein Roaldsen
2015 - Anne-Britt og Kurt Andre Jenssen
2014 - Tor Einar Svendsen 

Frist for innspill er utløpt. Gratangen Næringsforum sender en takk til alle som har delt mange gode innspill med oss, vi vil nå ta innspill videre til juryen!

Tor Einar Svendsen var den første som mottok prisen.
Sponsor av pris