Fremtidig organisering av Gratangen Julemarked

Gratangen Næringsforum ønsker å gi lag og foreninger i Gratangen kommune mulighet til å arrangere Gratangen Julemarked i Foldvik på rullering.

Gratangen Næringsforum ønsker å gi lag og foreninger i Gratangen kommune mulighet til å arrangere Gratangen Julemarked i Foldvik på rullering.
  

I 2023 har UL Astøingen fått tilbud om å arrangere. Dette pga. sent styrevedtak og at laget allerede har god erfaring fra tidligere års gjennomføring.

I 2024 er det mulig for andre lag og foreninger til å melde sin interesse for å stå som arrangør av Gratangen Julemarked i Foldvik. Ressursgruppen for markedet vil sende invitasjon til lag og foreninger.

>>>  UL Astøingen vil publisere informasjon om Gratangen Julemarked i eget innlegg.