20 mai | Generalforsamling

TEAMS - nettmøte: Medlemsbedrifter innkalles til Generalforsamling. Innkalling vil bli sendt ut til medlemsbedrifter innen uke 15.

INNKALLING
17.03.202110:25 hilde

Tidspunkt: Torsdag 20. mai 2021, kl. 15-17
Sted: Microsoft Teams. Link til møtet vil bli sendt deltaker i forkant.
Påmelding: Deltakere melder seg på i skjema på siden. 


Generalforsamlingen skal behandle:

  1. Styrets regnskap og beretning for forumets virksomhet i 2020 (blir snart gjort tilgjengelig).

  2. Vedtektsendring av §6 og §7 i vedtektene

    Forslag til endringer: 
    §6 - Teksten "I tillegg velges autorisert regnskapsfører" fjernes fra vedtektene. 
    §7 - Forumet er ikke revisjonspliktig. Teksten "Revidert regnskap" endres til "Regnskap". 

  3. Valg av nytt styre.

  4. Innkomne saker. Saker som skal behandles av generalforsamlingen må være styret i hende innen 14 dager før møtedato. Saker sendes styret per post@gtnf.no
, click to open in lightbox