Behov for norskopplæring i bedriften?

Bedrifter som har fremmedspråklige ansatte, og behov for et tilbud om norskopplæring, inviteres til å svare på denne kartleggingen.

Vi kartlegger
Gratangen Næringsforum ønsker å legge tilrette for tilbud om norskopplæring i Gratangen. I den forbindelse trenger vi din hjelp for å avklare behovet.Når vi kjenner behovet, kan vi gå i gang med å søke finansiering, samt finne gode samarbeidspartnere for gjennomføring av opplæringen. 

Vi håper så mange som mulig vil svare på denne uforpliktende kartleggingen.

På forhånd tusen takk for hjelpen!