L

Gratangen Næringsforum
Tlf:
942 59 510
Epost: post@gtnf.no

 

w

Artikkel i dagens Fremover

Mingling på høyt nivå
15.05.201814:32 adm

Artikkelen krever Fremover+, men viss du leser artikkelen som ble skrevet på vår hjemmeside - får du allikevel med deg det samme innholdet. 

https://www.fremover.no/gratangen/salangen/lokale-nyheter/busser-halve-naringslivet-pa-besok-til-hverandre-mingling-pa-hoyt-niva/s/5-17-409289