L

Gratangen Næringsforum
Tlf:
948 90 222
 

 

w

Gratangen Næringsforums pris

Prisen skal stimulere til videreutvikling og nyskaping innen næringslivet i kommunen. Alle som har tilknytning til Gratangen kan foreslå prisvinner.

Nominering
13.10.201712:00 Gratangen Næringsforum

Hei

I år som tidligere år deles Gratangen Næringsforums pris ut på Gratangen Julemarked som er lørdag 2.desember 2017 mellom kl 12-15.

Vi har i år som årene tidligere vært heldig og blitt sponset av Sparebanken Narvik med kr 5000,- til denne prisen :)

Vær med å nominere kandidat til årets pris!

Les statuttene nedenfor for prisen og skriv ditt forslag på http://gtnf.no/nominasjon innen 14.11.17 kl 08:30 med en kort begrunnelse for nominasjonen.

Spre gjerne denne artikkelen til folk dere kjenner som i følge statuttene kan være med å nominere kandidater.

Håper på mange forslag :)

GRATANGEN NÆRINGSFORUMS PRIS Statutter fra 18.11.2014

1.

Formål med prisen Prisen er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som siste året har markert seg på en positiv måte.

Prisen skal stimulere til videreutvikling og nyskaping innen næringslivet i kommunen.

2.

Kriterier Juryen har et sett kriterier å velge ut fra, men det åpnes også for et visst skjønn:

* Gjennomføringsevne

* Bedriftsøkonomiske forhold/ lønnsomhet

* Om kandidaten har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser, eller har trygget og videreutviklet eksisterende næringsvirksomhet

* Kreativitet og nyskaping/ innovasjon

* Kandidatens betydning for lokalsamfunnet og næringsmiljøet i kommunen

* Om kandidaten i egenskap av sin virksomhet har bidratt til å gi kommunen et positivt omdømme

3. Prisutdeling

Gratangen Næringsforums Pris kan deles ut en gang hvert år. Utdelingen skjer på Næringsforumets Julemarked om ikke annen anledning viser seg å være mer hensiktsmessig.

4. Prisen

Det synlige beviset på prisutnevnelsen skal være diplom og 5000,- kroner. Prisen er støttet av Sparebanken Narvik.

5. Kandidater

Prisen kan deles ut til kandidater med virksomhet i Gratangen kommune.

6. Utvelgelse

Alle som har tilknytning til Gratangen kan foreslå prisvinner.

Utlysning skal skje på Gratangen Næringsforums hjemmeside og på andre tjenlige hjemmesider.

7. Jury

Styret i Gratangen Næringsforum er jury.

8. Media

Juryen skal i tillegg til å kåre årets prisvinner bidra til at overrekkelsen og begrunnelsen blir omtalt i media.

Mvh

Ruben Åkenes

Prosjektleder

Tlf 94259510

www.gtnf.n