L

Gratangen Næringsforum
Tlf:
948 90 222
 

 

w

Bli medlem i Gratangen Næringsforum (GNF)

"Sammen er vi sterke og dermed bedre i stand til å få utrettet mest mulig av viktige oppgaver i egen kommune"

20.01.201714:18 Anja Solvang

Våre målsetninger:

Gratangen Næringsforum jobber for å ivareta og videreutvikle næringslivet i Gratangen med fokus på eksisterende og nye arbeidsplasser. Vi arbeider med saker som er av interesse for medlemmene, og skal være et kontaktskapende og sosialt samlingspunkt.

 • Vi gjennomfører jevnlige medlemsmøter med informasjon og variert tema.
 • Vi har nettside og facebookside for informasjon og markedsforum av forumet og dets medlemmer.
 • Vi legger til rette for felles kompetanseheving og felles arrangementer for næringsliv og innbyggere i kommunen.

Noen medlemsfordeler:

 • Bli en del av et nettverk.
 • Tilgang på informasjon både i møter og ellers.
 • Tillgang på møterom i SPIRES lokaler på kommunehuset på Årstein.
 • Hjelp til søknader og utvikling av prosjekter.
 • Kompetanseheving (gratis eller til redusert pris)
 • Bidra til å skape aktivitet og gjennomføre arrangementer i samarbeid med andre aktører.
 • Mulighet til å påvirke satsningsområder og utviklingen av vårt lokalsamfunn.
 • Samarbeid med andre næringsforum og nettverk.
 • Blir som medlem i forumet også registrert som medlem i Narvikregionen Næringsforening (NRNF). Får like rettigheter til å delta på møter og arrangementer, og benytte seg av nettverket og foreningens påvirkningsmuligheter som enkeltmedlemmer i NRNF.

Medlemskontigent i Gratangen Næringsforum:

 1. Omsetning:   0 -   1 mill.    Avgift:    1 000,-
 2. Omsetning:   1 -   2 mill.    Avgift:    2 000,-
 3. Omsetning:   2 -   5 mill.    Avgift:    3 000,-
 4. Omsetning:   5 - 10 mill.    Avgift:    5 000,-
 5. Omsetning: 10 - 20 mill.    Avgift:    7 000,-
 6. Omsetning:   +   20 mill.    Avgift:  10 000,- 

FOR Å NÅ VÅRE MÅL TRENGER VI DEG OG DIN BEDRIFT SOM MEDLEM, STØTTESPILLER OG AKTIV PÅ MEDLEMSMØTER!